Minnesord över Rune Daniels

en av Rättviks mest kända profiler har lämnat oss

Rättvikaren Rune Daniels har gått bort efter en tids sjukdom. Centerpartiet i Rättvik har därmed förlorat en uppskattad och mångårig medlem och vice ordförande. Rune Daniels har genom sitt engagemang och sin stora hjälpsamhet alltid värnat om kommuninvånarnas trygghet. För Rune var det viktigt att alla människor ska kunna känna sig trygga och respekterade oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Rune Daniels blev politiskt aktiv i Centerpartiet på 80-talet och var bland annat ledamot i kommunstyrelsen under två mandatperioder. Han menade att det gav honom ett nyttigt perspektiv på den politiska och kommunala verksamheten, som han önskade att fler skulle få uppleva, för att förstå hur komplex den är. Han var aktiv och intresserad av människor och lyckades värva många nya medlemmar till partiet.

Rune Daniels älskade sitt Rättvik och var starkt engagerad i utvecklingen av kommunen. Han arbetade på ett klokt och kreativt sätt i såväl samhällsplanering som konkreta insatser i de flesta evenemang och verksamheter som funnits och finns i Rättvik i dag. För det blev han mycket uppskattad.

När oron stod för dörren var Rune Daniels en bestämd och trygg ledare oavsett om det gällde kommunen, politiken eller räddningstjänsten. Vi kommer att sakna honom mycket när han inte finns med oss längre som vän och politiker och vi delar familjens stora sorg och saknad.

För Centerpartiet i Rättvik/
Anna-Maja Roos, ordförande
Jonny Jones styrelseledamot