Rättviksmodellen

Tillgången till god service i form av affärer, bensinmackar, post, bank med mera är av stor betydelse för oss människor, ovsett var i landet vi bor. Stor betydelse har också möjligheten till utbildning, arbetspendling, bra bredbands-. och mobiltäckning. Vi talar om modern landsbygdsutveckling som - underlättar för oss som bor, driver företag eller turistar i Rättvik.

"Rättviksmodellen"
Vi värnar och utvecklar Rättviksmodellen inom för oss Centerpartister viktiga områden för utveckling av Rättviks kommun.

I Rättviksmodellen ingår:
- Återtaget med lokalproducerad mat i våra offentliga kök i skolor och äldreboenden
- Öppna landskap med fler betande djur
- Hög självförsörjningsgrad av el genom egen vindkraft
- Fortsatt satsning på byskolor för låg- och mellanstadieelevernas utveckling och trygghet
- Tillväxt och Tillsyn för enklare och snabbare hantering vid tillståndsgivning mm

BildBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.