• / Rättviksmodellen

Rättviksmodellen

Tillgången till god service i form av affärer, bensinmackar, post, bank med mera är av stor betydelse för oss människor, ovsett var i landet vi bor. Stor betydelse har också möjligheten till utbildning, arbetspendling, bra bredbands-. och mobiltäckning. Vi talar om modern landsbygdsutveckling som - underlättar för oss som bor, driver företag eller turistar i Rättvik.

"Rättviksmodellen"
Vi värnar och utvecklar Rättviksmodellen inom för oss Centerpartister viktiga områden för utveckling av Rättviks kommun.

I Rättviksmodellen ingår:
- Återtaget med lokalproducerad mat i våra offentliga kök i skolor och äldreboenden
- Öppna landskap med fler betande djur
- Hög självförsörjningsgrad av el genom egen vindkraft
- Fortsatt satsning på byskolor för låg- och mellanstadieelevernas utveckling och trygghet
- Tillväxt och Tillsyn för enklare och snabbare hantering vid tillståndsgivning mm

Bild