Listan till kommunvalet i Säter, 2018, klar

Den 16:e november hade Säterkretsen sin nomineringsstämma inför kommunvalet hösten 2018.

Den utsedda nomineringskommittén har under hösten inbjudit alla kretsmedlemmar att nominera personer som tror kan och vill engagera sig politiskt inom Centerpartiet i Säter. Efter det har en medlemsomröstning skett och därefter gjordes ett förslag på lista där kommittén använt resultatet i omröstningen som ett av urvalskriterierna. De andra kriterierna är bl a åldersfördelning, könsfördelning, erfarenheter, bakgrund och geografisk spridning i kommunen.

Resultatet av arbetet och sedan nomineringsstämmans beslut visar att ett par av veteranerna, Elsa Efraimsson-Westman och Karl-Erik Finnäs ej längre finns med. I båda fallen har dessa personer valt att inte kandidera.

Listan toppas av Hans Johansson, som idag är vice ordförande i kommunstyrelsen, samt Sune Hemmingsson, idag ordförande i socialnämnden. Bland toppnamnen finns även några nya namn som till exempel Ulrika Cederlöf, Anne-Marie Sandberg-Ställ och Karin Frejd.

Centerpartiets lista innehåller 24 namn, i jämförelse med valet 2014 då man lyckades att få fram 18 namn. Listan innehåller dels en hel del namn som stod med 2014, men även några helt nya namn.

Listan

 1. Hans Johansson, Stora Skedvi
 2. Sune Hemmingsson, Säter
 3. Ulrika Cederlöf, Stora Skedvi
 4. Anne-Marie Sandberg Ställ, Säter
 5. Niclas Bodin, Gustafs
 6. Kristoffer Olerås, Stora Skedvi
 7. Karin Frejd, Stora Skedvi
 8. Anette Berg, Gustafs
 9. Michael Arvidsson, Stora Skedvi
 10. Anders Olsson, Stora Skedvi
 11. Kristina Hult, Stora Skedvi
 12. Erik Herrman, Gustafs
 13. Helén Romsi, Säter
 14. Lars Eriksson, Gustafs
 15. Östen Stenberg, Säter
 16. Maj-Lis Norman, Säter
 17. Lars Fredriksson, Stora Skedvi
 18. Majlis Nyberg, Gustafs
 19. Sven Frejd, Stora Skedvi
 20. Bernhard Holmström, Säter
 21. Lena Jansson, Gustafs
 22. Nils Vintéus, Stora Skedvi
 23. Roland Wedberg, Stora Skedvi
 24. Kerstin Hansson, Säter