Föräldraförsäkringen behöver ha alla barn i fokus

Föräldraförsäkringen är en del av den generella välfärden. Syftet med den är att alla barn ska få ta del av den, så är det inte idag. Små barn har ett stort behov av att kunna knyta an till en vuxen från den dagen de föds förutom att de behöver omvårdnad. Syftet med föräldraförsäkringen är att möjliggöra för föräldrarna eller vårdnadshavare att vara hemma från arbetet så att barnet kan växa upp tryggt och säkert. Föräldrapenningen kan endast utnyttjas av de biologiska föräldrarna eller av en utsedd juridisk vårdnadshavare.

I de fall då föräldraförmågan brister hos föräldrarna har Socialnämnderna i kommunerna med stöd av Socialtjänstlagen ett ansvar att stödja familjen och i de fall det behövs, i samråd med föräldrarna, placera barnet i ett familjehem. Målet är alltid att barnet med stöd till familjen ska kunna återplaceras i familjen.

Det förekommer dock att föräldrarnas bristande föräldraförmåga är långvarigt eller bestående som medför att barnet behöver vara placerat under lång tid, flera år, ibland ända till dess det blir myndigt. Socialstyrelsen benämner dessa ärenden som en ”uppväxtplacering”.

Socialnämnderna har kostnad för själva placeringen av barnet i ett familjehem. Dessutom på grund av att familjehemsföräldern inte kan utnyttja föräldrapenningen som kompensation för det inkomstbortfall som uppstår när de är hemma med barnet så får Socialnämnderna även ersätta det inkomstbortfallet.

Det är en brist i nuvarande regelverk i föräldraförsäkringen att familjehemsföräldrar inte kan utnyttja föräldrapenningen som är en del av den generella välfärden i Sverige. Samhällets stöd till dessa barn kan variera lokalt och regionalt, vilket är en brist som behöver åtgärdas.

Sune Hemmingsson (C)

För att läsa Sunes debattartikel i Dalarnas tidningar, klicka här.