Fler bostäder i Stora Skedvi efterlängtat

Det kommunala bostadsbolaget Säterbostäder AB planerade byggnation av totalt 17 lägenheter varav 14 st nya i Sockenstugan i Stora Skedvi är välkommet och helt i linje med den satsning som Centerpartiet vill se ska hända i Stora Skedvi.

Behovet av bostäder är stort i kommunen och i bostadskön söker 255 personer, varav 74 st barnfamiljer, bostad i Stora Skedvi.

Den planerade investeringen är ytterligare en signal för utveckling av hela kommunen. Det är vår uppfattning att kommunens potential att utvecklas finns i hela kommunen. Vi kan inte bara satsa i centralorten. Detta tydliga ställningstagande ligger till grund för den förda politiken. Vi jobbar med helheten, nya bostäder, fritidsanläggningar, cykelvägar skolor och förskolor i hela kommunen.

Utvecklingen på landsbygden i kommunen och i synnerhet i Stora Skedvi är mycket positiv. Kommunen har tidigare investerat över 100 miljoner i Kyrkbyn genom att bygga en ny skola, förskola, sporthall, multiarena och inte minst ett nytt bibliotek, vilket är unikt.

En mycket viktig faktor är också det lokala engagemanget av befolkningen, som tex ”sockenrådet”, som uthålligt och förtjänstfullt arbetar för att Stora Skedvi ska vara en attraktiv kommundel att bo i, driva företag i etc. Detta engagemang är en förutsättning för att kommunen tror på fortsatta investeringar i Stora Skedvi.

Ett aktivt näringsliv är också en viktig utvecklingskraft, befintliga företag och planerade etableringar av företag ska givetvis ha kommunens stöd via näringslivsenheten. Det är inte bostadsbolagets uppdrag att ta näringspolitiska hänsyn utan deras uppdrag är att tillhandahålla hyreslägenheter till de som vill/behöver bo i allmännyttan.

Föreningslivets behov av möteslokaler kan lösas på flera sätt. Vi ser framför oss en dialog runt dessa frågor.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Säters kommun

Hans Johansson Stora Skedvi

Karin Frejd Stora Skedvi

Kristoffer Olerås Stora Skedvi

Michael Arvidsson Stora Skedvi

Ulrika Cederlöf Stora Skedvi

Sune Hemmingsson Säter

Niclas Bodin Gustafs

Anette Berg Gustafs