sockenstugan i Stora Skedvi

Hans Johansson svar på Håkan Gustâvs, Liberalerna, insändare i Dalarnas Tidningar, 2020-05-26

Håkan Gustâv ifrågasätter i en debattartikel, dt.se 2020-05-26, över Centerpartiets ställningstagande i frågan om sockenstugan i Stora Skedvi. Ett medborgarförslag har föreslagit att den gamla fullmäktigesalen bibehålls i väntan på en eventuell framtida etablering istället för att den byggs om till bostäder som nu planeras.

Ja, Centerpartiet anser att det är viktigare att unga och gamla som söker bostad i Stora Skedvi kan bosätta sig i kommundelen än att tomma lokaler bibehålls. Det finns idag ingen skarp förfrågan från någon intressent att hyra den aktuella lokalen. Däremot finns ett stort antal personer i säterbostäders kö som söker bostad i kommundelen.

Ett ökat invånarantal kommer att ha stor betydelse för befintlig handel och service i Stora Skedvi -betydligt större betydelse än en tom före detta fullmäktigesal.

På vilket sätt är det vänsterpolitik Håkan Gustâv? Vari ligger liberalismen i att lokaler ska stå tomma i väntan på eventuella framtida etableringar?

// Hans Johansson, ordförande centerpartiet, vice ordförande kommunstyrelsen