Vad ska hända med Prästgärdet?

Prästgärdet som är beläget mellan Ljustern och Säters stad, och omgivet av Falkgränd, Åsenvägen, Ljustern och Prästgården har den senaste tiden debatterats flitigt. Uppfattningarna om vad som ska hända är många. En del tycker det är på tiden att vi kommer till skott med ett nytt särskilt boende (SäBo). Andra är bestörta över placeringen av byggnaden. En hel del negativt sprids just nu kring själva byggnaden. Kommer hela Prästgärdet att försvinna? De närboendes intresse för en åtgärd är alltid befogad. Brist på riktig och begriplig information skapar oro. Vi från Centerpartiet vill därför beskriva lite närmare och tydligare vad som ska hända på Prästgärdet när det nya boendet börjar byggas.

Prästgärdet som sådant är ett ganska stort grönområde, tidigare åkermark. En mindre del belägen mellan Falkgränd, gång- och cykelvägen och Åsenvägen är sedan 1990-talet planlagd för bebyggelse. Närmare bestämt planerades det att byggas en förskola på platsen. Det är det området som nu ska bebyggas och detaljplanen har ändrats för att stödja byggandet av ett äldreboende. Men platsen och utrymmet är detsamma.

Resterande delar av Prästgärdet är skyddade genom de områdesbestämmelser som skyddar kulturmiljön i centrala Säter. Den delen ska även i fortsättningen vara ett öppet grönområde. Centerpartiet vill utveckla området till en stadspark, Prästparken. Utformad varsamt i samklang med befolkningens behov och Säters känsliga kulturmiljö.

Kartorna visar områdets utbredning och den nya byggnadens placering.

Prästgärdet

Prästgärdet