KRETSÅRSMÖTE, 2021-02-10, KL 18.00

Årets kretsårsmöte kommer på grund av Corona-läget hållas som ett digitalt möte.

Då läget i Sverige och världen i övrigt gör att det är olämpligt att hålla fysiska möten, så kommer årets årsmöte i Säters Centerkrets att hållas digitalt.

Inbjudan kommer att skickas ut till alla medlemmar i Centerpartiet, Centerns Kvinnoförbund (CKF), Centerns Ungdomsförbund (CUF) och Centerstudenter, som hör till Säter.

Inbjudan kommer att komma via brev i postlådan.

Motioner till krets eller distriktsstämma ska skickas in till kretsen senast 3/2 kl. 18.00 på e-post, hans.johansson@sater.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen