C-dag om Hållbarhetsremissen

Vi träffas och resonerar kring de svar vi vill lämna avseensde hållbarhetsremissen. En tjänsteperson från regionen föredrar. Vid frågor, kontakta Joanna Stridh.

Tid och plats: 10:00 - 13:00 Via ZOOM

Möteslänk skickas separat.