Fler verksamheter på entreprenad kortar köerna

För en vecka sedan rapporterades att canceroperationer på kirurgen i Falun måste ställas in på grund av brist på sjuksköterskor. Detta är oacceptabelt!

Under den rödgröna regeringens styre har efterlevnaden av vårdgarantin i Sverige försämrats. Detta gäller bland annat nybesök till den specialiserade vården och operation. Landstinget Dalarna är tyvärr inget undantag.

Centerpartiet och SjukvårdsAlliansen föreslår att mer verksamhet läggs ut på entreprenad. Precis som man har gjort med gråstarroperationer och urologimottagningen som nu finns genom ett privat bolag på Borlänge sjukhus. Vi måste låta fler aktörer vara med och erbjuda dalfolket vård, det kan korta köerna.

Det som är oroväckande är att köerna växer alltmer, det vill säga inflödet av nya patienter som behöver opereras är större än de som får en operation. Vi ser en tydlig försämring av vårdgarantins efterlevnad de senaste månaderna.

I maj var det 67 procent som fick vård inom vårdgarantin vad gäller operation inom 90 dagar. Tre månader senare är det endast 50 procent. Problemet med att uppfylla vårdgarantin inom division kirurgi är störst i
Falun. I juni var det endast 46 procent av patienterna på kirurgin och 64 procent på ortopedin som opererades inom 90 dagar. 

Tillgänglighet och väntetider är viktigt för patienter och befolkningen. Lång väntan innebär stress, förvärrad sjukdom och hälsa för patienten samt oro för patienter och deras anhöriga/närstående. Långvariga problem med tillgängligheten riskerar att påverka förtroendet för hälso- och sjukvården.

På kort sikt behövs fler verksamheter på entreprenad. Dessutom måste en omfattande oberoende utredning av division kirurgin genast påbörjas. Det behövs långsiktiga lösningar om bland annat behovet av operation, var och hur det prioriterar. Inom vissa områden opererar Dalarna mer än andra landsting. Finns det andra behandlingsmetoder som är bättre?

För att Landstinget Dalarna ska bli en bättre arbetsgivare måste utredningen omfatta flera delar som, översyn av arbetstider, löner, ledarskap med mera.

SjukvårdsAlliansen och Centerpartiet vill korta vårdköerna och göra arbetsmiljön bättre för de anställda genom att få in fler aktörer inom vården i Dalarna.

Lena Reyier, Centerpartiet
Göran Engström, Centerpartiet

Ulf Berg, Moderaterna
Christer Carlsson, Moderaterna

Lisbeth Mörk-Amnelius, Dalarnas sjukvårdsparti

Bo Brännström, Liberalerna

Birgitta Sacrédeus, Kristdemokraterna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.