Hälsosamtal räddar liv

I Västerbotten har hälsoundersökningar på 17 år räddat 587 personer från att dö i förtid. Hjärt- och kärldödligheten har minskat. Dessutom har invånarna i Västerbotten numera bäst psykisk hälsa i hela Sverige.

Centerpartiet har föreslagit att Landstinget Dalarna ska införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen med alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen handlar i många fall väldigt lite om kolesterol och blodtryck. De handlar om livet. För en del människor betyder samtalen att de hittar en väg till något positivt.

De demografiska utmaningarna med ökad multisjuklighet och en åldrande befolkning kan mötas med ett mer hälsofrämjande arbetssätt och högre grad av egenvård. Sjukvårdens personal har kunskap om både hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. De måste i större utsträckning ges möjlighet att kunna använda denna kunskap till att motivera patienterna till att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och livsstil.

Hälsoundersökningar enligt Västerbottenmodellen är världens största i sitt slag och syftar inte främst till att söka sjukdomar. Istället ger det människor kunskap och motivation att på egen hand förebygga olika livsstilssjukdomar. Därmed minskar risken för en rad olika sjukdomar. Själva samtalet utgår från en omfattande enkät och resultatet av en undersökning som genomförs där de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar kontrolleras. Att primärvården och dess hälsoundersökningar står för kontinuiteten är en viktig orsak till att Västerbottenssatsningen blivit så långvarig.

Därför anser Centerpartiet att invånarna i Dalarna ska erbjudas en hälsoundersökning likt Västerbottenmodellen för genomgång av sin hälsostatus och med handfasta råd för att nå bättre hälsa.

Lena Reyier, Centerpartiets oppositionsråd i Landstinget Dalarna
Maria Eriksson, Centerpartiet ledamot Landstingsfullmäktige 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.