Inför hälsosamtal

På 17 år ha hälsosamtal i Västerbotten räddat 587 personer från att dö i förtid. Dessutom har invånarna där numera bäst psykisk hälsa i Sverige. Hälsosamtalen handlar om livet och att hitta en väg till något positivt.

Vi vill att vårdcentralerna ska ges större möjlighet att jobba med livsstilsfrågor. Kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser finns och måste i större utsträckning användas till att motivera Dalfolket till att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och livsstil.

Hälsosamtalen syftar inte främst till att söka sjukdomar. Istället ger det människor kunskap och motivation att på egen hand förebygga olika livsstilssjukdomar. Att vårdcentralerna och dess hälsosamtal står för kontinuiteten är en viktig orsak till att Västerbottenssatsningen blivit så långvarig.

Nu hoppas vi att invånarna i Dalarna snart ska kunna erbjudas en hälsosamtal likt Västerbotten med ungefär 10 års mellanrum för genomgång av sin hälsostatus och med handfasta råd för att nå bättre hälsa.

Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna
Maria Eriksson (C), Älvdalen, ledamot landstingsfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.