Inför Närsjukvårdsteam i Avesta

En akutmottagning är sällan den bästa vårdmiljön för en skör gammal människa. Ändå hamnar många där – för säkerhets skull eller för att de inte har något annat val.
Men det finns alternativ:
På initiativ av Centerpartiets landstingsgrupp har Landstinget Dalarna avsatt fem miljoner kronor för att införa Närsjukvårdsteam.

Målgruppen är äldre människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet gör gemensamma hembesök.

Med en ökning av allt äldre kommunmedborgare krävs att Avesta kommun har en effektiv och välfungerande organisation för vård och stöd: Närsjukvårdsteam kan vara en del av organisationen. 

Centerpartiet i Avesta har därför lämnat in en motion om att Avesta kommun ska medverka när Landstinget Dalarna bildar Närsjukvårdsteam i kommunen. Det är viktigt att samarbete och kontakt med landstinget inleds omgående för att vinna tid.

Vi vet att Närsjukvårdsteam redan haft bra resultat, med ökad nöjdhet och trygghet, på många andra platser i Sverige. Reaktionerna är positiva från både patienter och personal. Bland annat i Skaraborg och i Uppsala.

Poängen är att Närsjukvårdsteam innebär möjligheten att ersätta akutsjukvård, som innebär stress, oro och väntan, med lugn vård i hemmet.

Gunilla Berglund (C), Brovallen ledamot i kommunfullmäktige Avesta och landstingsfullmäktige
Kerstin Kalin (C), Horndal, ersättare i landstingsfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.