Korta genast köerna inom ögonsjukvården

Sedan i april i år har ögonmottagningen i Avesta varit stängd. Tillgängligheten till vård i södra Dalarna har försämrats sedan stängningen. Ett kortare besök blir minst ett halvdagsbesök på grund av resor till Falun.

Ju längre en mottagning är stängd desto svårare blir det tt öppna den igen. Centerpartiet anser att en permanent stängningen är acceptabel.

På senaste landstingsfullmäktige ställde Centerpartiet frågor till landstingsledningen angående stängningen. Personalbrist blev svaret.

De konstaterar lugnt att situationen för ögonsjukvården är mycket ansträngd men vill inte prova olika alternativa lösningar. Till exempel att lägga ut verksamheten på entreprenad, precis som man har gjort med urologin på Borlänge sjukhus. Här är majoriteten helt handlingsförlamad och konstaterar lugnt från talarstolen ”Vi ser tiden an.”!

Centerpartiet anser att man genast ska upphandla ögonsjukvården på Avesta lasarett. Det ökar tillgängligheten till ögonsjukvården i hela Dalarna.

Gunilla Berglund (C), Avesta, ledamot landstingsfullmäktige
Göte Persson (C), Falun, ersättare landstingsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.