Låt räddningstjänsten återigen kunna användas för första hjlpen larm

Hans Johansson Säter

Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Centerpartiet Säter

Sune Hemmingsson Säter

Sune Hemmingsson (C), ordförande i socialnämnden och lokala BRÅ i Säters kommun


Centerpartiet i Säter vill att Säters kommun får möjligt att teckna avtal om första hjälpen larm på samma sätt som det tidigare fungerade fram till årsskiftet 2017/2018 då avtalen sades upp av SOS.

Det tidigare avtalet gjorde det möjligt för räddningstjänsten i Säter, Gustafs och Stora Skedvi att rycka ut och bistå vid sjukdomsfall och olycksfall som kräver sjukvård via ambulans.  Brandmännen vid stationerna i Gustafs, Stora Skedvi och Säter kunde oftast komma till den hjälpbehövande och ge första hjälpen, innan ambulansen kom vilket upplevdes som trygghetsskapande.

Nu får till exempel äldre personer som har andningssvårigheter, benbrott eller andra svåra sjukdomstillstånd som av SOS inte bedöms som livshotande stå utan stöd av räddningstjänsten och vänta tills ambulansen kommer. Detta skapar en stor otrygghet eftersom det i vissa områden i vår kommun är stor skillnad i väntetid mellan hur snabbt räddningstjänsten respektive ambulansen kan vara på plats.

Det grundläggande problemet är att ambulanserna, som används för våra innevånare i första hand, är stationerade i Borlänge, Avesta och Falun. Det innebär att det tar en tid, som upplevs alldeles för lång, för den drabbade och deras anhöriga innan ambulansen kan vara på plats hos den skadade/sjuka i vår relativt geografiskt utsträckta kommun.

Centerpartiet har inga krav på att en ambulans ska vara stationerad i Säters tätort. Däremot är vi beredda att medverka till att Säters kommun återigen med egna medel finansierar räddningstjänstens kostnader för deras utryckningar vid första hjälpen larm som inte är livshotande.

Detta förutsätter att Säters kommun kan teckna det nödvändiga avtalet med landstinget som i sin tur uppdrar till SOS att praktiskt larma räddningstjänsten.

Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Centerpartiet Säter

Sune Hemmingsson (C), ordförande i socialnämnden och lokala BRÅ i Säters kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.