Närsjukvårdsteam även inom psykiatrin

På initiativ från Centerpartiet har Landstinget Dalarna avsatt 5 miljoner kronor för att införa Närsjukvårdsteam. Målgruppen är äldre människor med många sjukdomar där vården
kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet
gör gemensamma hembesök.

Vi tror på mobil närmare vård. Att vården ges i hemmet och utgår från människans behov är mycket positivt. Vi vill att Närsjukvårdsteam ska införas i både Vansbro och Malung-Sälen. Varför inte som ett samarbete mellan kommunerna.

Syftet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård. Helhetssynen är viktig. Teamet skapar en ökad känsla av trygghet och nöjdhet. Det blir bättre nyttjande av gemensamma resurser. Undvikbar slutenvård minskar.

En akutmottagning är sällan den bästa vårdmiljön för en skör gammal människa. Ändå hamnar många där – för säkerhetsskull eller för att de inte har något annat val. Därför måste Närsjukvårdsteam genast införas i Dalarna.

Mobila team bör även kunna användas inom psykiatrin. Här finns det patienter som har svårt för att skapa en fungerande öppenvårdskontakt för att de måste lämna hemmet. Vi anser att även dessa patienter ska kunna ta
del av landstingets vård. Då genom ett mobilt psykiatriskt team. Malung-Sälen och Vansbro kommuner kan vara ett försöksområde vid införande av mobila psykiatriska team.

Poängen är att mobila team innebär möjligheten att ersätta akutsjukvård, som innebär stress, oro och väntan, med lugn vård i hemmet.

Annika Simm Eriksson (C), Vansbro, ledamot i landstingsfullmäktige
Pär Kindlund (C), Malung-Sälen, ledamot i landstingsfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.