Så får äldre tryggare vård

Äldre med många olika sjukdomar åker ofta in och ut på akuten och måste berätta om alla sina sjukdomar gång på gång för olika läkare. Med Närsjukvårdsteam kan de istället få en trygg vård i hemmet.

I Skaraborg har försök med Närsjukvårdsteam visat goda resultat och de inför nu team i hela länet. De som får hjälp av teamet, och deras anhöriga, känner sig tryggare och nöjdare än tidigare. Nu slipper de vänta i timmar på akuten.

Centerpartiet har hela tiden varit tydlig med att den nära vården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiet fokus på att utveckla vårdcentralerna och närsjukvården.

Som vågmästare har Centerpartiet nu fått igenom en extra satsning på 5 miljoner kronor för införande av Närsjukvårdsteam i Dalarna. Vi vill börja i Västerbergslagen!

Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Dalarna behöver en närmare vård.

Lena Reyier (C), oppositionsråd landstinget Dalarna 
Göran Engström (C), ledamot i landstingsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.