Tio punkter för bättre vård i hela Dalarna

I en debatt lägger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna och
Sofia Jarl (C), Centerpartiets förstanamn till landstings-/regionvalet fram tio punkter för en bättre vård i Dalarna. Bland annat vill Centerpartiet i Dalarna: stärka vårdcentralerna, satsa på barn- och ungdomspsykiatrin och införa hälsosamtal.

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla. Allt fler får vänta allt längre på hjälp från sjukvården. Vårdköerna är alldeles för långa, personalen går på knäna och de personliga mötena hinns inte med. Centerpartiet ser allvaret i situationen och presenterar därför tio viktiga punkter på lösningar.

En väl utbyggd och tillgänglig nära vård, primärvård, är grunden för en fungerande sjukvård. Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara patienternas väg in i sjukvården samt den sammanhållande länken i vårdkedjan. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Centerpartiet i Dalarna presenterar här tio tydliga förslag för att förbättra situationen:

  • Stärk vårdcentralerna. Korta köer, fast vårdkontakt med möjlighet till fast läkarkontakt och max tre dagar till första besök. Kontinuitet är viktigt för att känna trygghet i vården.
  • Satsa på barn- och ungdomspsykiatrin. En väg in, underlättar för den som söker hjälp, ger snabbare vårdinsatser och ökad samverkan mellan kommun och landsting.
  • Inför mobila vårdteam. Vården kommer hem till dig när det behövs. Bra där vården kräver samarbete mellan kommunens omsorg och landstingets vård. Mobila team bör även införas inom psykiatrin.
  • Inför hälsosamtal. Från 30 år och vart tionde år livet ut för att förebygga ohälsa.
  • Familjecentraler. Starta minst en familjecentral i varje kommun.
  • Digitalisera mera. Min vård, din digitala vårdcentral, ska utökas med fler tjänster. Vi vill starta virtuella hälsorum på landsbygden för närmare vård i hela Dalarna.
  • Uppmuntra privata vårdcentraler. Av de fem mest populära vårdcentralerna i Dalarna är tre privatdrivna. Vi vet att de vårdcentraler som fungerar bäst är relativt små, personalägda vårdcentraler. De klarar av att behålla sina anställda och ger en bra kontinuitet. Därför vill vi se fler sådana exempel i Dalarna.
  • Inför tillgänglighets miljard. Centerpartiet föreslår i sin statsbudget en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. Den var framgångsrik under alliansregeringen men slopades när Socialdemokraterna tog över makten igen, med ökade köer som resultat.
  • Genomför ett sjuksköterskelyft. Inför fler utbildningsanställningar med full lön för sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vi vill även skapa karriärvägar för sjuksköterskor och införa en examenspremie. Det ökar antalet anställda och minskar dyr stafettpersonal.
  • Konkurrensutsätt verksamhet. Om en landstingsverksamhet under en längre tid inte har nått upp till vårdgarantins mål ska den konkurrensutsättas genom att delar av verksamheten läggs ut på entreprenad.

Detta är tio punkter från Centerpartiet som ger dig en bättre sjukvård i Dalarna.

I media

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.