Vårdcentralfilialer i hela Dalarna utan kommungränser

På nästa landstingsfullmäktige kommer Centerpartiet att lägga förslag om att nuvarande geografiska begränsningar i möjligheten att etablera filial tas bort.

Den nära vården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiet fokus på att utveckla vårdcentralerna och närsjukvården.

Idag finns det geografiska begränsningar i regelverket om hur en vårdcentral får öppna en filial. Den får endast öppnas i kommunen där vårdcentralen är etablerad eller i grannkommunerna. Vi anser att detta inte är motiverat. En filial ska kunna öppnas i hela Dalarna.

Att en närliggande vårdcentral inte ser möjligheten i att öppna en filial får inte hindra andra att göra det. Att ta bort begränsningarna förenklar regelverket och lägger beslutanderätten om öppnande av en filial hos den som driver vårdcentralen.

Vi kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Dalarna behöver en närmare vård.

Lena Reyier (C), oppositionsråd landstinget Dalarna
Göran Engström (C), ledamot i landstingsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.