Motioner mandatperioden 2015-2018

Här samlas alla motioner som Centerpartiet lämnat in till eller är beslutade av landstingsfullmäktige under mandatperioden 2015-2018.

2018

Revidering av reglemente för färd- och riksfärdtjänst i Dalarnas län av Göte Persson
Centerpartiet föreslår därför landstingsfullmäktige besluta att:
Landstinget Dalarna tar initiativ till en revidering av reglemente för färd- och riksfärdtjänst i Dalarnas län.
Ännu ej behandlad
Läs motionen >>

Upphandling av rekryreringsstöd vid tillsättning av chefstjänster av Lena Reyier och Sjukvårdsalliansen
Därför yrkar vi på att landstingsfullmäktige beslutar om att rekryteringsföretag av hög kvalitet upphandlas för att nyttjas vid tillsättning av högre chefer.
Ännu ej behandlad
Läs motionen >>

2017

Förstärk ambulanssjukvården av Lena Reyier och Göte Persson
Centerpartiet föreslår därför landstingsfullmäktige besluta att:
Utreda behovet av en utökning av antalet ambulanser och vilka kostnader det skulle
innebära.
Utreda behovet av samverkan mellan kommuner och landsting inom Första hjälpen-insatser.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2018-04-23
Läs motionen >>

Stoppa inköp av artiklar som innehåller mikroplaster av Gunilla Berglund och Christina Bröms
Centerpartiet föreslår landstingsfullmäktige besluta: 
Landstinget Dalarna inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar och textilier som innehåller mikroplaster samt alla andra produkter som bidrar till spridningen av mikroplaster.
Beslut:
1. Landstinget Dalarna inför ett inköpsförbud av hygien- och
rengöringsartiklar och textilier som innehåller mikroplaster med
undantag för bland annat grovdiskmaskinsdiskmedel samt viss
funktionsklädsel till personalen.
2. I övrigt avslås motionen.
3. Landstingsfullmäktige ger i uppdrag åt landstingsstyrelsen att berörda
rutiner och dokument som styr inköp, upphandling och
miljöuppföljning förtydligas och revideras utifrån innebörden av
inköpsstoppet av mikroplaster samt att inköpstoppet ska utvärderas i
samband med miljöredovisningen.
Landstingsfullmäktige 2018-02-26
Läs motionen >>

Inför förmånscykel för landstingsanställda av Agneta Ängsås och Lena Reyier
Centerpartiet föreslår därför landstingsfullmäktige besluta:
Landstinget Dalarna inför möjligheten till förmånscykel för sina anställda.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2018-02-26 
Läs motionen >>

2016

Hälsoundersökningar räddar liv av Lena Reyier
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta
att undersöka möjligheten att införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen.
Beslut: Bifall,
landstingsfullmäktige 2017-09-25
Läs motionen >>

Öka äldres hälsa med äldrevårdcentraler av Lena Reyier (inlämnad under 2014)
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att 
Utveckla äldrevårdscentraler i hela Dalarna där det finns tillgång till kompetens om åldrande och äldres sjukdomar samt möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bland annat hälsosamtal.
Beslut: Besvarad, landstingsfullmäktige 2016-04-25
Läs motionen >>

2015

Gör Horndal till pilotprojekt för landsbygdsmedicin! av Gunilla Berglund och Kerstin Kalin
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta 
att i skyndsamt och i samarbete med Avesta kommun och lokala aktörer utveckla ett pilotprojekt för landsbygdsmedicin i Horndal där man undersöker följande möjligheter till landsbygdslösningar.
Beslut: Bifall,
landstingsfullmäktige 2018-04-09
Läs motionen >> 

Utveckla familjecentraler i hela Dalarna av Lena Reyier
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta
att ta fram en strategi för att öka stödet och utveckla familjecentraler i länets alla kommuner.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2015-04-27
Läs motionen >>

Förenkla patienternas vardag med självtest! av Lena Reyier
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att
undersöka kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri eller
subventionerad bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för patienter
med blodförtunnande läkemedel.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2015-04-27
Läs motionen >>

Lägg större tyngd på personalfrågorna! av Lena Reyier
Centerpartiet föreslår därför att landstingsfullmäktige ska besluta att
landstingsstyrelsens arbetsutskott blir tillika personalutskott.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2015-04-27
Läs motionen >>

Förse sjukhusen med laddstolpar för elbilar av Lena Reyier
Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att
ta fram en plan för hur landstingets vårdinrättningar och arbetsplatser successivt ska kunna förses med laddstolpar för elbilar.
Beslut: Bifall, landstingsfullmäktige 2015-03-02
Läs motionen >>

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.