Digital vårdcentral en ny valmöjlighet för dalfolket

I mitten av januari får länets invånare en ny digital vårdcentral med möjlighet att träffa läkaren via en app i mobiltelefonen, läsplattan eller på datorn.

För många småbarnsföräldrar underlättar det att slippa åka till vårdcentralen för att t ex visa upp prickarna som barnet fått. Cirka 70 procent av alla krämpor kan behandlas utan att läkaren träffar patienten.

En del personer vill använda ny teknik istället för att behöva åka långt till en vårdcentral för enklare krämpor, medan andra behöver träffa en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut personligen. Den digitala vårdcentralen ökar tillgängligheten genom fler alternativ, och skapar mer tid till de som behöver träffa vårdpersonal i ett fysiskt möte.

För att använda den digitala vårdcentralen behöver du inte lista dig på någon ny vårdcentral. Videosamtalet via den digitala vårdcentralen är ett nytt alternativ till ett fysiskt möte på din vanliga vårdcentral.

När någon behöver ta ett prov, sköta om ett sår eller när ett barn är sjukt. Då ska det vara enkelt att få hjälp. Men det betyder inte att det måste ”bli som förut” eller att det kommer att se likadant ut för alla. Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför sjukhusen, i många fall i patientens hem och med patienten som medskapare. Lokala möjligheter och nytänkande kombinerat med modern teknik, digitala lösningar och mobila vårdinrättningar kan bidra till att servicen, omsorgen och den nära vården blir bättre för patienterna.

Den digitala vårdcentralen är ett exempel på resultat av att Centerpartiet som vågmästare har fått igenom två miljoner extra för e-hälsa på vårdcentralerna. Steg för steg tänker vi fortsätta arbeta för att den vardagsnära vården ska fungera. Det kallar vi närodlad politik.

Här kan du hitta mer information om hur den digitala vårdcentralen Min vård fungerar.

Lena Reyier, Centerpartiets oppositionsråd i Landstinget Dalarna