Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Så får äldre tryggare vård

Så får äldre tryggare vård

Äldre med många olika sjukdomar åker ofta in och ut på akuten och måste berätta om alla sina sjukdomar gång på gång för olika läkare. Med Närsjukvårdsteam kan de istället få en trygg vård i hemmet.

I Skaraborg har försök med Närsjukvårdsteam visat goda resultat och de inför nu team i hela länet. De som får hjälp av teamet, och deras anhöriga, känner sig tryggare och nöjdare än tidigare. Nu slipper de vänta i timmar på akuten.

Centerpartiet har hela tiden varit tydlig med att den nära vården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiet fokus på att utveckla vårdcentralerna och närsjukvården.

Som vågmästare har Centerpartiet nu fått igenom en extra satsning på 5 miljoner kronor för införande av Närsjukvårdsteam i Dalarna. Vi vill börja i Västerbergslagen!

Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Dalarna behöver en närmare vård.

Insändare i media:

Dala-Demokraten