Digitala hälsorum i Horndal, Furudal och Fredriksberg

I januari i år blev Utredning av Närsjukvård i Landstiget Dalarna klar. Den föreslår förändringar inom 12 områden, bland annat inom mobilt arbetssätt. 2015 lade Gunilla Berglund (C) och Kerstin Kalin (C), båda från Avesta en motion angående pilotprojekt inom mobila arbetssätt för att underlätta för boende på landsbygden. Motion har nu bifallits av landstingsstyrelsen.

I Dalarna är det alldeles för många som åker flera mil för att kontrollera hälsan. Centerpartiet vill utveckla den nära vården, primärvården och ser det som en utmaning att använda digital teknik och att tänka nytt.

För att utveckla den nära vården och mobila arbetssätt har Centerpartiet fått igenom en satsning på 5 miljoner kronor i budgeten för 2018.

- Förutom närsjukvårdsteam ser vi att pengarna används till att bland annat införa rehabilitering på distans och digitala hälsorum för enklare provtagningar på landsbygden. Detta spar tid och gör patientens dagliga liv enklare. Vi ser att man börjar med detta i Horndal, Furudal och Fredriksberg, säger Gunilla Berglund från Avesta ledamot i landstingsfullmäktige för Centerpartiet.

Centerpartiet har hela tiden varit tydlig med att den nära vården, primärvården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Redan 2015 fick Centerpartiet igenom en satsning på vårdcentralerna med 10 miljoner kronor per år, totalt 40 miljoner kronor extra.

Centerpartiet såg också till att det 2016 avsattes 2 miljoner kronor till att starta den digitala vårdcentralen, Min vård. Den har nu varit igång sedan i slutet av januari och majoriteten av Min vårds patienter behöver inte slussas vidare till en vårdcentral. Om färre människor behöver uppsöka en vårdcentral innebär det att det går snabbare för dem som verkligen måste få en tid hos till exempel en läkare eller distriktssköterska.

- Vi i Centerpartiet Dalarna kommer fortsätta arbeta med att hitta rejäla och konkreta lösningar så den nära vården fungerar och öka omsorgen om dem som är mest sjuka, säger Lena Reyier (C) oppositionsråd för Centerpartiet i Landstinget Dalarna.

Faktaruta

Rehabilitering på distans innebär att man i hemmet via videosamtal kan få instruktioner av exempelvis en sjukgymnast hur man utför olika rehabiliteringsövningar.

I digitala hälsorum kan invånarna på hemmaplan, till exempel i byskolan eller på äldreboendet, istället för att de åker till vårdcentralen kolla blodtryck, blodvärden och blodsocker med mer som analyseras via nätet.