Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Min vård måste uppmärksammas bättre! 

Min vård måste uppmärksammas bättre! 

- Frågan är om vi har råd att inte marknadsföra Min vård, undrar Göte Persson (C) ledamot i landstingsfullmäktige.

 

Centerpartiet såg till att det 2016 avsattes 2 miljoner kronor till att starta den digitala vårdcentralen, Min vård. Den har nu varit igång sedan i slutet av januari och majoriteten av Min vårds patienter behöver inte slussas vidare till en vårdcentral.

Centerpartiet tycker att Min vård är ett steg i rätt riktning vad gäller digitalisering av vården. För att ytterligare dra nytt av investeringen måste landstinget dock se till att användandet ökar. Just nu marknadsförs flera andra digitala vårdcentraler i olika medier men Min vård lyser med sin frånvaro.

- Om färre människor behöver uppsöka en vårdcentral innebär det att det går snabbare för dem som verkligen måste få en tid hos till exempel en läkare eller distriktssköterska, säger Göte Persson (C), ledamot i landstingsfullmäktige. Med Min vård blir det dessutom färre resor och större valmöjlighet för patienten.

För att öka användandet anser Centerpartiet att marknadsföringen av Min vård måste utökas och breddas.

- Frågan är om vi har råd att inte marknadsföra Min vård, avslutar Göte Persson (C)?

Fakta Min vård

I Min vård kan du träffa Landstingets Dalarnas vårdpersonal där du befinner dig: hemma, på jobbet eller på semester. De är inte längre bort än din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Med app:en Min vård kan du träffa läkare eller sjukgymnast/fysioterapeut och få medicinska konsultationer via videosamtal. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och mobilt bankID.

Läkarbesök
Du kan få hjälp med lindriga besvär som inte kräver regelbunden kontakt med din ordinarie vårdcentral. Till exempel allergi, förkylning, hosta, hudbesvär, preventivmedel, magbesvär, migrän och ögoninflammation. Enklare sjukintyg kan utfärdas. Du som förälder kan söka vård för sjukt barn samt intyg för vård av barn.

Sjukgymnast-/fysioterapeutbesök
Vid akuta åkommor kan du få  hjälp med rådgivning och instruktioner för egenbehandling.