Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Motion om Närsjukvårdsteam i Ludvika och Smedjebacken

Motion om Närsjukvårdsteam i Ludvika och Smedjebacken

På initiativ från Centerpartiets landstingsgrupp avsätter Landstinget Dalarna 5 miljoner kronor extra till den nära vården.

- Satsningen ska bland annat gå till att införa Närsjukvårdsteam, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna. Ett bra område att starta upp team i är Västerbergslagen tillsammans med Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Ett Närsjukvårdsteam vänder sig till människor med omfattande behov av vård och omsorg. Målgruppen är människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet gör gemensamma hembesök tillsammans med kommunens personal.

- Vi tycker att konceptet med Närsjukvårdsteam är ett intressant upplägg, säger Jan Karlsson (C), fullmäktigeledamot i Ludvika kommun. Vi vill därför att Ludvika kommun medverkar vid införandet av närsjukvårdsteam tillsammans med landstinget.

I Skaraborg har försöket visat på goda resultat och de inför nu team i hela området. Närsjukvårdsteamen skapar en ökad känsla av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och minskar undvikbar slutenvård. Modellen bygger på mobilitet, närhet och kontinuitet.

- Att vården ges i hemmet och utgår från människans behov är mycket positivt, säger Göran Engström (C), fullmäktigeledamot i Smedjebackens kommun. Även vi vill medverka vid ett införande av Närsjukvårdsteam i Västerbergslagen.

Centerpartiet i både Ludvika-Grangärde och Smedjebacken har lämnat in en motion om att kommunerna ska medverka vid bildandet av Närsjukvårdsteam.

- Vi tror på mobil närvård och är övertygade om att fler Centerkretsar runt om i Dalarna kommer att följa vårt initiativ, avslutar Jan Karlsson och Göran Engström.

Centerpartiet har hela tiden varit tydlig med att den nära vården måste fungera och är beredd att fortsätta arbeta för en bra och säker hälso- och sjukvård och en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta visar Centerpartiets landstingsplan och budget för 2018 som lades fram på landstingsfullmäktige i juni.

I media:

Dalarnas Tidningar