Inför närsjukvårdsteam även inom psykiatrin

En akutmottagning är sällan den bästa vårdmiljön för en skör gammal människa. Ändå hamnar många där – för säkerhets skull eller för att de inte har något annat val. Bild: Mathias Westin

 

På initiativ från Centerpartiet har Landstinget Dalarna avsatt 5 miljoner kronor för att införa Närsjukvårdsteam.

- Detta ser vi som mycket positivt, säger Annika Simm Eriksson (C), Vansbro och Pär Kindlund (C), Malung-Sälen, båda ledamöter i landstingsfullmäktige. Men mobila team bör även kunna användas inom psykiatrin.

Målgruppen för Närsjukvårdsteam är äldre människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet gör gemensamma hembesök.

- Vi tror på mobil närmare vård. Att vården ges i hemmet och utgår från människans behov är mycket positivt, säger Annika Simm Eriksson och Pär Kindlund. Vi vill att Närsjukvårdsteam ska införas i både Vansbro och Malung-Sälen. Varför inte som ett samarbete mellan våra kommuner, fortsätter de.

Syftet med teamet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård. Helhetssynen är viktig. Teamet skapar en ökad känsla av trygghet och nöjdhet. Det blir bättre nyttjande av gemensamma resurser. Undvikbar slutenvård minskar.

En akutmottagning är sällan den bästa vårdmiljön för en skör gammal människa. Ändå hamnar många där – för säkerhetsskull eller för att de inte har något annat val. Därför måste Närsjukvårdsteam genast införas i hela Dalarna.

- Mobila team bör även kunna användas inom psykiatrin. Här finns det patienter som har svårt för att skapa en fungerande öppenvårdskontakt för att de måste lämna hemmet, säger Annika Simm Eriksson.

Även dessa patienter ska kunna ta del av landstingets vård. Då genom ett mobilt psykiatriskt team. Malung-Sälen och Vansbro kommuner kan vara ett försöksområde vid införande av mobila psykiatriska team.

- Poängen är att mobila team innebär möjligheten att ersätta akutsjukvård, som innebär stress, oro och väntan, med lugn vård i hemmet, avslutar Pär Kindlund.

I media: