Inför Närsjukvårdsteam i Avesta

En akutmottagning är sällan den bästa vårdmiljön för en skör gammal människa.  Ändå hamnar många där – för säkerhets skull eller för att de inte har något annat val.

- Men det finns alternativ, säger Gunilla Berglund (C), Brovallen, Närsjukvårsteam.

På initiativ av Centerpartiets landstingsgrupp har Landstinget Dalarna avsatt fem miljoner kronor för att införa Närsjukvårdsteam. Målgruppen är äldre människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet gör gemensamma hembesök.

- Med en ökning av allt äldre kommunmedborgare krävs att Avesta kommun har en effektiv och välfungerande organisation för vård och stöd, säger Kerstin Kalin (C), Horndal. Närsjukvårdsteam kan vara en del av organisationen, fortsätter hon.

Centerpartiet i Avesta har därför lämnat in en motion om att Avesta kommun ska medverka när Landstinget Dalarna bildar Närsjukvårdsteam i kommunen.

- Det är viktigt att samarbete och kontakt med landstinget inleds omgående för att vinna tid, säger Gunilla Berglund.

Vi vet att Närsjukvårdsteam redan haft bra resultat, med ökad nöjdhet och trygghet, på många andra platser i Sverige. Reaktionerna är positiva från både patienter och personal. Bland annat i Skaraborg och i Uppsala.

- Poängen är att Närsjukvårdsteam innebär möjligheten att ersätta akutsjukvård, som innebär stress, oro och väntan, med lugn vård i hemmet, avslutar Kerstin Kalin.

I media:

Avesta tidning

Dalarnas Tidningar