Trygghet för barn och unga i hela landet

- Att göra mer för barn och unga, att skydda dem som är mest utsatta, det måste vi klara av, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, i sitt sommar tal idag.

Sedan 1980-talet har den psykiska ohälsan hos barn och unga ökat. Den här trenden måste brytas. Alla barn ska vara trygga, oavsett var i landet man bor.

Centerpartiet vill därför:

  • Satsa 300 miljoner för att korta köerna hos BUP
  • Göra det lättare att flytta elever som allvarligt stör och skapar otrygghet för andra elever i skolan
  • Skärp straffen för sexualbrott mot barn
  • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

>>>Läs mer här

I media

Dagens Nyheter: Annie Lööf: Vill göra mer för barn och unga