Minst 4 miljarder behövs till Dalabanan

Minst 4 miljarder behövs för en standardhöjning av Dalabanan, säger Sofi Jarl (C), 1:e vice ordförande i Region Dalarna.

 

Befolkningen ökar. Arbetslösheten minskar. Näringsliv och arbetsgivare skriker efter kompetent arbetskraft. Aldrig förr har fler i Dalarna pendlat till jobb och studier så mycket som idag. Men allt färre väljer att resa längs Dalabanan. Det är inte en utveckling som Dalarna eller landet behöver och som behöver vändas!

Idag ska Trafikverket presentera sitt förslag till plan för infrastrukturinvesteringar under perioden 2019-2029. Vi konstaterar att Dalabanan under innevarande planperiod fått stå tillbaka. Istället har standarden på banan försämrats och idag finns ett överhängande hot om ytterligare längre restider då hastigheten under flera sträckor riskerar att sänkas om inte stora underhållsåtgärder och reinvesteringar görs!

- Sett till Dalarnas betydelse och storlek, vad näringslivet bidrar med till landets tillväxt, är det fullt rimligt med en standardhöjning under kommande planperiod, säger Ulrika Liljeberg (C), komunstyrelsens ordförande i Leksand och ordförande i Region Dalarnas råd för kommunikationer och infrastruktur.

Redan 2005 konstaterade Peter Hultqvist (S), som då var kommunalråd i Borlänge och ordförande för Region Dalarna, att investeringar om 2,3 miljarder i Dalabanan var högst rimligt. Upprustningen skulle förkorta restiderna och öka turtätheten vilket skulle göra Dalarna till ett rimligt bosättningsområde för många som arbetar i Stockholmsområdet.

- Idag, 12 år senare, är inget nytt under solen, förutom att arbetskraftsbristen i länet är en realitet. Det är därför hög tid för en satsning på Dalabanan längs hela sträckningen från Mora i norr till Uppsala i söder, säger Annette Riesbeck (C), kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.

Målet om en förkortning av restiden till 1 timme och 45 minuter Borlänge-Stockholm och timmestrafik är fullt realistiskt och är det som krävs om fler ska ha möjlighet att ta tåget för att resa till arbete och studier. Idag tar de allra flesta bilen vilket inte är särskilt bra varken för det redan hårt belastade vägnätet – eller för miljön!

Inför valet 2014 var Socialdemokraterna Roza Güclü Hedin, Anders Ygeman och Peter Hultqvist ute och kritiserade regeringen för att inte göra något åt Dalabanan. Så sent som för ett år sedan sa Maria Strömkvist och de övriga Socialdemokraterna på Dalabänken att ”Vi sitter i regeringsställning och kan påverka på flera sätt”. Nu är det upp till bevis för den S och MP-ledda regeringen. Kommer Dalarna fortsatt att hamna i strykklass eller kommer man att våga ta de beslut som krävs för att ge länet samma tillväxtmöjligheter som exempelvis Eskilstuna, Örebro, Gävle, Linköping och så vidare?

- Det är dags att satsa på Dalabanan och allt under 4 miljarder i den Nationella planen kan inte räknas som satsning, utan är i så fall att bibehålla dagens status på Dalabanan. Som vi haft det sedan 2005, avslutar Peter Helander (C), riksdagsledamot för Dalarna.