Rädda liv - inför hälsosamtal

Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna, hoppas att invånarna snart ska kunna erbjudas hälsosamtal.

 

2016 lade Lena Reyier (C), oppositionsråd i Landstinget Dalarna en motion om att undersöka möjligheterna att införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen. Motionen har nu bifallits av hälso- och sjukvårdsnämnden.

I Västerbotten genomförs sedan över 30 år hälsokontroller, analys och hälsosamtal med alla 40-, 50-, och 60-åringar. En studie från 2015 visar att detta minskar hjärt- och kärldödligheten men också en minskad dödlighet i många andra sjukdomar.

– På 17 år ha hälsoundersökningarna i Västerbotten räddat 587 personer från att dö i förtid. Dessutom har invånarna i Västerbotten numera bäst psykisk hälsa i Sverige. Hälsosamtalen handlar om livet och att hitta en väg till något positivt, säger Lena Reyier.

Hon vill nu att vårdcentralerna ska ges större möjlighet att jobba med livsstilsfrågor. Sjukvårdens personal har kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser och måste i större utsträckning använda denna kunskap till att motivera patienterna till att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och livsstil.

Hälsoundersökningar enligt Västerbottenmodellen syftar inte främst till att söka sjukdomar. Istället ger det människor kunskap och motivation att på egen hand förebygga olika livsstilssjukdomar. Att primärvården och dess hälsoundersökningar står för kontinuiteten är en viktig orsak till att Västerbottenssatsningen blivit så långvarig.

– Nu när motionen är bifallen av hälso- och sjukvårdsnämnden hoppas vi att invånarna i Dalarna snart ska kunna erbjudas en hälsoundersökning likt Västerbottenmodellen med ungefär 10 års mellanrum för genomgång av sin hälsostatus och med handfasta råd för att nå bättre hälsa, säger Lena Reyier.

I media:

Svt Nyheter

Dala-Demokraten