Vart tog satsningarna på Dalabana vägen?

Centerpartiet i Dalarna kritiserar den satsning på Dalabanan som görs i den nationella planen för transportsystemet. Satsningen är för liten.

 

Vi betvivlar inte för en sekund att ledamöterna på Dalabänken från S, V och MP vill ha satsningar på Dalabanan. Socialdemokraternas länsordförande, Peter Hultqvist, har tillsammans med sina partikollegor de senaste åren framfört kritik mot att det inte sker några satsningar på Dalabanan. Så sent som den 7 oktober 2016 sa Socialdemokraterna på riksdagens dalabänk att de ville satsa sina politiska krafter på infrastrukturen i Dalarna. – Vi sitter i regeringsställning och kan naturligtvis påverka på flera sätt, sa Maria Strömkvist.

- Hur gick det med alla dessa höga ambitioner och löften om satsningar? undrar Sofia Jarl (C) 1:e vice ordförande Region Dalarna.

I Trafikverkets plan som omfattar 752 miljarder kronor under perioden 2018-2029 får Dalabanan 131 mkr i investeringar för att öka kapaciteten. Någon kommer att invända att det finns pengar till underhåll också vilket är sant men det är inget som förbättra banan utan det är reinvesteringar som kan jämföras med ny beläggning på väg. Redan 2005 konstaterade Peter Hultqvist (S) som då var kommunstyrelseordförande i Borlänge att 2,3 miljarder vore en högst rimlig investeringsnivå i Dalabanan. Sen dess har inte behoven på banan minskat utan ökat avsevärt.

Hur fördelas infrastrukturpengarna idag? Om regeringen fördelade de 752 miljarderna enligt befolkningsstorlek så skulle Dalarna som har knappt 3 % av Sveriges befolkning få 20 miljarder!

- Dalarna som är ett av landets största export- och besöksnäringslän ska inte behöva stå med mössan i hand och be om att få det som är över. Dalarna behöver infrastruktur så att vi kan fortsätta bidra till Sveriges tillväxt och välfärd, säger Annette Riesbeck (C) Kommunstyrelseordförande Rättvik.

Det är därför hög tid för en satsning på Dalabanan längs hela sträckningen från Mora i norr till Uppsala i söder.

- Målet om en förkortning av restiden till 1 timme och 45 minuter för sträckan Borlänge-Stockholm och timmestrafik är fullt realistiskt och är det som krävs om fler ska ha möjlighet att ta tåget för att resa till arbete och studier, säger Ulrika Liljeberg (C) Kommunstyrelseordförande Leksand. Idag tar de allra flesta bilen vilket inte är särskilt bra varken för det redan hårt belastade vägnätet – eller för miljön, fortsäter Ulrika Liljeberg (C).

Det är dags att satsa på Dalabanan och allt under 4 miljarder i den Nationella planen kan inte räknas som satsning, utan det är i så fall som bäst ett bibehållande av dagens status på Dalabanan. Som vi haft det sedan 2005.

- Nu måste Socialdemokraterna på Dalabänken kavla upp armarna och övertyga sin egen regering om att ändra rejält i Trafikverkets förslag, avslutar Peter Helander (C), riksdagsledamot för Dalarna.

I media
Dala-Demokraten

Svt Nyheter Dalarna