Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Korta genast köerna inom ögonsjukvården

Korta genast köerna inom ögonsjukvården

Sedan i april i år har ögonmottagningen i Avesta varit stängd. Tillgängligheten till vård i södra Dalarna har försämrats sedan stängningen.

- Nu blir ett kortare besök minst ett halvdagsbesök på grund av resor till och från Falun, säger Gunilla Berglund (C), Avesta, ledamot landstingsfullmäktige.

Ju längre en mottagning är stängd desto svårare blir det att öppna den igen. Centerpartiet anser att en permanent stängningen är oacceptabel.

På senaste landstingsfullmäktige ställde Centerpartiet frågor till landstingsledningen angående stängningen. Personalbrist blev svaret.

De konstaterar lugnt att situationen för ögonsjukvården är mycket ansträngd men vill inte prova olika alternativa lösningar. Till exempel att lägga ut verksamheten på entreprenad, precis som man har gjort med urologin på Borlänge sjukhus.

- Här är majoriteten helt handlingsförlamad och konstaterar lugnt från talarstolen ”Vi ser tiden an.”, säger Göte Person (C), Falun, ersättare i landstingsstyrelsen.

- Vi anser att man genast ska upphandla ögonsjukvården på Avesta lasarett. Det ökar tillgängligheten till ögonsjukvården i hela Dalarna, avslutar Gunilla Berglund (C).

I media:

Dala-Demokraten: Öppna ögonmottagningen i Avesta igen - för likvärdig vård i hela Dalarna