Korta vårdköerna med fler aktörer inom sjukvården

Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna och Göran Engström (C), ledamot landstingsstyrelsen kräver att mer sjukvård läggs ut på entreprenad.


För lite över en vecka sedan rapporterade landstinget om att canceroperationer på kirurgen i Falun måste ställas in på grund av brist på sjuksköterskor. Detta är oacceptabelt!

- Vi måste låta fler aktörer vara med och erbjuda dalfolket vård, det kan korta köerna, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Lanstinget Dalarna.

Sedan 2015 har Centerpartiet i sin Landstingsplan uppmanat majoriteten att det behövs fler aktörer inom hälso- och sjukvården. 

Centerpartiet gör nu ett gemensamt utspel med SjukvårdsAlliansen att Landstinget Dalarna måste läggas ut mer av sin verksamhet på entreprenad.

Under den rödgröna regeringens styre har efterlevnaden av vårdgarantin i Sverige försämrats. Detta gäller inom alla vårdområden vad gäller genomförda nybesök inom 90 dagar till den specialiserade vården och inim flera områden vqad gäller operation inom 90 dagar. Landstinget Dalarna är tyvärr inget undantag.

Centerpartiet har sedan 2015 i sin Landstingsplan föreslagit att mer verksamhet måste läggs ut på entreprenad. Precis som man har gjort med urologimottagningen som nu finns genom ett privat bolag på Borlänge sjukhus. Detta har även tidigare gjorts med gråstarroperationer.

Det som är oroväckande är att köerna växer alltmer, det vill säga inflödet av nya patienter som behöver opereras är större än de som får en operation.

- Vi ser en tydlig försämring av vårdgarantins efterlevnad de senaste månaderna, säger Göran Engström (C), ledamot landstingsstyrelsen.

I maj var det 67 procent som fick vård inom vårdgarantin vad gäller operation inom 90 dagar. Tre månader senare är det endast 50 procent. Problemet med att uppfylla vårdgarantin inom division kirurgi är som störst i Falun. I juni 2017 var det endast 46 procent av patienterna på kirurgin och 64 procent på ortopedin som opererades inom 90 dagar.

Tillgänglighet och väntetider är viktigt för patienter och befolkningen. Lång väntan kan innebär stress, förvärrad sjukdom och sämre hälsa för patienten samt oro för både patienter och deras anhöriga. Dessutom riskerar långvariga problem med tillgängligheten att påverka förtroendet för hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljön för personalen är också väldigt ansträngd inom vissa verksamheter. För att bli en bättre arbetsgivare behövs flera åtgärder göras, bland annat översyn av arbetstider, löner och ledarskap.

- På längre sikt måste landstinget även strategiskt se över både behovet av operation, var och hur man prioriterar. Inom vissa områden väljer Landstinget Dalarna att operera mer än andra landsting. Finns det andra behandlingsmetoder eller utförare?, avslutar Lena Reyier.

I media:
Dalarnas Tidningar - Förenad dalaallians kräver privat satsning på krisande kirurgi i Falun
Svtplay Lokala Nyheter Dalarna - Kris på kirurgavdelningen  Allianspartierna vill öppna för privata aktörer (5.55 min in i sändningen)
Svt Dalarna - Alliansen vill öppna för privata aktörer - Stöttas av (C)Dala-Demokraten - De borgerliga i landstingshuset: "Situationen på kirurgen är ohållbar"Dalarnas Tidningar - Lägg ut mer verksamhet på entreprenad - och korta köerna i Landstinget Dalarna