Operationer av cansersjuka ska prioriteras

Centerparitet tillsammans med SjukvårdsAlliansen gick redan i början av veckan ut med att något måste göras angående vårdköerna och de stoppade operationerna på kirurgkliniken i Falun. Förslaget var bland annat att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.

Landstingets verksamheter som inte når uppsatta mål vad gäller bland annat vårdkörer måste konkurrensutsättas. Sedan 2015 har Centerpartiet i sin Landstingsplan uppmanat övriga pariter att det behövs fler aktörer inom hälso- och sjukvården.

Kirurgklinikerna i Falun och Mora kommer från och med måndag att prioritera operationer av cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar.

– Det är ett allvarligt läge och nu måste vi ta gemensamt ansvar för att komma tillrätta med det här, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Under en längre period har Kirurgkliniken i Falun haft hög arbetsbelastning. Ett 20-tal vårdplatser är stängda på grund av sjuksköterskebrist och i dagsläget saknas tio sjuksköterskor. Det har varit en period av överbeläggningar och patienter med extra långa vårdtider och omfattande vårdbehov.

För att möta problemen har en genomlysning gjorts. Den visar att cancerpatienter och patienter med tidskritiska sjukdomar får vänta för länge på operation på grund av bristen på vårdplatser. Nu måste effektiva åtgärder vidtas.

– Nu ska vi prioritera cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar, säger Tomas Riman.

Två handlingsplaner har nu tagits fram av landstingsledningen med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder.

Den ena handlingsplanen rör bemanning, arbetsmiljö och rekrytering. Den andra handlingsplanen innehåller åtgärder för att öka antalet operationer för de prioriterade patienterna genom att bereda fler vårdplatser.

För att göra det kommer samtliga slutenvårdsavdelningar att behöva ta emot ”satellitpatienter” från kirurgen. Dessutom kommer en del operationer som inte är lika brådskande inom kirurgi, ortopedi och gynekologi att kortsiktigt behöva skjutas fram.

Omprioritering av operationerna i Falun och Mora rör samtliga: kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron- näsa- och halssjukvård. Redan nästa vecka ska man börja arbeta med prioriterade operationer.

Inför nästa sammanträde i Landstingsstyrelsen ska tjänstemannaledningen även se över möjligheten till externa vårdköp.

Den politiska ledningen från såväl rödgrön majoritet som Sjukvårdsalliansen och Centerpartiet är särskilt informerade och står samfällt bakom åtgärderna.

I media
Dalarnas Tidningar - Nya beskedet från landstinget: Operationer av cansersjuka ska prioriteras