Nu införs virtuella hälsorum och närsjukvårdsteam

- Med Centerpartiet får Dalarna en närmare vård, säger Lena Reyier (C) och Göran Engström (C).


På initiativ från Centerpartiets landstingsgrupp avsätter nu Landstinget Dalarna i sin budget extra pengar till den nära vården, primärvården.

- Satsningen ska gå till införandet av närsjukvårdsteam och virtuella hälsorum på landsbygden men även till fortsatt utveckling av den digitala vårdcentralen Min vård, säger Lena Reyier (C) oppositionsråd Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna måste våga tänka på nya sätt. Virtuella hälsorum fungerar bra i Västerbotten och ska där nu utökas med ytterligare åtta rum. Centerpartiet ser stora fördelar för både patienten och landstinget med att införa virtuella hälsorum med hälsovård på distans.

- Att åka till vården för ett läkemedelssamtal på fem minuter eller för att ta blodprov eller väga sig en gång i veckan är ohållbart om man bor på landsbygden och har långt till vårdcentral och sjukhus, säger Lena Reyier (C).

Furudal, Horndal och Fredriksberg kan vara lämpliga orter där invånarna skulle kunna få virtuell hälsovård på distans. En lokal kan till exempel ligga i skolan eller på ett vårdboende och där kan enklare provtagningar ske som överförs elektroniskt till patientens läkare. Vid behov kontaktas vårdpersonal via webben.

- En annan satsning är införandet av Närsjukvårdsteam, säger Göran Engström (C) ledamot i landstingsstyrelsen.

Målgruppen är människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

På den digitala vårdcentralen Min vård går det sedan januari 2017 att träffa läkare och sjukgymnast. En nyhet i Min vård är att det nu även går att träffa ungdomsmottagningen digitalt via videosamtal.

- Detta är ett steg i rätt riktning, vi ser nu att Min vård har avlastat vårdcentralerna. Detta ger mer tid till dem som behöver en personlig träff. Därför är det viktigt att fler funktioner läggs till på den digitala vårdcentralen, säger Göran Engström (C).

För att underlätta etableringen av den nära vården måste den geografiska begränsningen för att öppna en vårdcentralfilial tas bort. En vårdcentral ska kunna öppna en filial i hela Dalarna.

Centerpartiets landstingsplan lyfter också vikten av valfrihet och mångfald av olika vårdgivare så att patienter kan välja den vård som passar bäst. Vi anser även att verksamheter som under lång tid haft svårt att klara kraven på kortare köer ska konkurrensutsätta. Allt för att dalfolket ska få en närmare och bättre vård

Centerpartiet kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga.

- Med Centerpartiet får Dalarna en närmare vård, avslutar Lena Reyier (C).

I media
Sveriges radion Dalarna: Reyier (C) om vad partiet fått för att stödja de rödgröna