Sverige har för få ambulanshelikoptrar

- Med ett rikstäckande system för ambulanshelikoptrar skapar vi möjligheter till vård på lika villkor i hela landet, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.


Redan i mitten av 00-talet började Centerpartiet i Dalarna att jobba för en ambulanshelikopter i Dalarna. Bland annat frågade Centerpartiet i en interpellation hur majoriteten såg på möjligheterna till en ambulanshelikopter i länet?

Svaret var att det inte fanns några planer på att hyra in eller köpa in egen ambulanshelikopter. Sedan dess har Centerpartiet drivit frågan om en ambulanshelikopter i Dalarna, för snabbare insatser och trygghet i hela Dalarna. Med stöd av Centerpartiet finns det nu sedan 2016 ambulanshelikopterverksamhet i Dalarna.

Centerpartiet Dalarna har alltid ansett att ambulans­helikopterverksamheten borde vara en statlig angelägenhet för att uppnå största möjliga nytta och vård på lika villkor i hela landet.

- Igår fick vi det glädjande beskedet att även Centerpartiet på riksplanet insett att det behövs en nationell ambulanshelikopter, en statlig organisation som samordnar helikoptrarna, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

För att täcka upp behovet i hela landet vill Centerpartiet att det ska bli möjligt att använda sig av helikoptrar som staten förfogar över.

Vi måste utnyttja de resurser som finns, inte minst för att komma till rätta med regionala skillnader. Landstingen har idag olika beredskap och täckning, vilket gör att möjligheten till säkra transporter och utryckningar skiljer sig stort beroende på var man bor.

Dessutom finns det i dag för få ambulanshelikoptrar. Landstingen har nio helikoptrar, från Gällivare i norr till Göteborg i söder, men enligt SKL behövs det minst 15 stycken.

- Med ett rikstäckande system för ambulanshelikoptrar skapar vi möjligheter till vård på lika villkor i hela landet, avslutar Lena Reyier (C).