Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nya Centerförslag för närmare vård i Dalarna

Nya Centerförslag för närmare vård i Dalarna

Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna

Peter Helander (C), riksdagsman från Dalarna

Sofia Jarl (C), första namn på landstingslistan i Dalarna


Förra veckan hade Centerpartiet sina kommundagar, där fokus låg på närmare vård i hela landet. Allt fler får vänta allt längre och allt färre får de lugnande beskeden i tid. Allt fler känner sig otrygga.

- Centerpartiet ser allvaret i situationen men nöjer sig inte med det, vi kommer även med lösningar på problemen. Det är dags att vi ger vårdpersonalen förutsättningar att göra sitt jobb, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

En väl utbyggd och tillgänglig nära vård, primärvård, är grunden för en fungerande sjukvård. Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara patienternas väg in i sjukvården samt den sammanhållande länken i vårdkedjan.

- Centerpartiet vill genomföra en omfattande primärvårdsreform under nästa mandatperiod. Andelen av befolkningen med fast vårdkontakt ska dubbleras, 95 procent av patienterna ska få vård i tid, alltså kortare köer och en mer tillgänglig vård, säger Peter Helander riksdagsman från Dalarna.

Detta uppnår vi bland annat genom en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna, en särskild satsning på betald utbildning för specialistsjuksköterskor, att införa en examenspremie efter grundutbildningen till sjuksköterska och att skapa fler karriärvägar samt en extra satsning på barn- och ungdomspsykiatrin.

- Att satsa på fler händer i vården skapar kontinuitet, ökar antalet anställda och minskar dyr hyrpersonal, säger Sofia Jarl, Centerpartiets förstanamn till landstings-/regionvalet.

Centerpartiet i Dalarna kommer fortsätta arbeta för en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Dalarna samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är viktigt för att alla ska känna sig trygga.

Därför satsar Centerpartiet Dalarna bland annat på närsjukvårdsteam för människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård, på hälsosamtal för att förbygga, att lägga ut mer verksamhets på entreprenad där landstinget själv inte klarar målen samt på digital vårdcentral och virtuella hälsorum för närmare vård i hela Dalarna.

- Med Centerpartiet får Dalarna en närmare vård, avslutar Lena Reyier (C).

Läs också: Nya C-förslag för närmare vård >>

Annie Lööfs inledningstal på Kommundagarna 2017 >>

I media

Dagens nyheter: Annie Lööf inledningstalar på Centerpartiets kommundagar >>Svenska Dagbladet: Lööf: S och SD våra motståndare i valet >>Svt: C vill låta fler sjuksköterskor studera vidare med lön >>Expressen: Annie Lööf inleder partiets kommundagar >>Aftonbladet: Lööf: När Löfven tänker snabbt blir det ofta fel >>