Distriktstämma 24 mars - Centerpartiet och Centerkvinnorna i Dalarna 

Den 24 mars kl 10.00-15.30 är det gemensam distriktsstämma för Centerpartiet och Centerkvinnorna i Dalarna. Ombudsanmälan och fika från kl 9.30. 

Vi kommer att hålla till i Borlänge på Domnarvsgården. Bland annat kommer Hans-Erik Rehnstam från polisen och berättar om deras trygghetsskapande arbete.

Välkommen!

Handlingar:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017
Förslag Valplattform 2018 - Nytt ledarskap för Dalarna
Motioner
Distriktsstyrelsens yttrande angående motioner

Tid och plats
24 mars kl 10-15.30, ombudanmälan och fika från kl 9.30
Domnarvsgården, Kontorsviksvägen 1, Borlänge
Hitta hit >>