Så ökar vi tryggheten i Dalarna

Sofia Jarl, toppkandidat landstingvalet och Peter Helander, riksdagsledamot

Sofia Jarl (C), toppkandidat landstingsvalet och Peter Helander (C), riksdagsledamot, markerar att det nu är dags att lyfta tryggheten i Dalarna.


Det är mycket som är bra i Dalarna och som vi kan vara stolta över. Samtidigt kan vi inte ducka för de problem som finns:
* Köerna till vården är bland de längsta i landet.
* Den psykiska ohälsan ökar lavinartat. 
* Polisen är underbemannade och har inte tid att bekämpa och klara upp brott.
Det behövs ett nytt ledarskap som för Dalarna framåt!

Det behövs fler poliser i Dalarna, som kan vara närvarande och skapa trygghet oavsett var i Dalarna man bor. Polisens lokala koppling ska stärkas och fler brott ska klaras upp. Centerpartiet vill ha 2 000 fler poliser och högre löner för att fler ska stanna kvar i polisyrket.
– Det är också orimligt att polisen i Dalarna inte får förstärkning under vintersäsongen när 100 000 människor befinner sig i Sälen-området, säger Peter Helander, riksdagsledamot. 

I Dalarna är hälften av läkartjänsterna på vårdcentralerna vakanta. Det behövs fler händer i vården, fler läkare och fler sjuksköterskor. Därför vill vi att den som har jobbat som sjuksköterska i fem år ska få 60 000 kronor i examenspremie. På så vis kan antalet fast anställda sjuksköterskor öka och behovet av dyr hyrpersonal kan minska.
Det måste också bli enklare och mer attraktivt att starta vårdcentraler på landsbygden.
– Det ska vara du och inte Gunnar Barke (S) som bestämmer vilken vårdcentral du ska gå till, säger Sofia Jarl, toppkandidat i landstingsvalet.
Centerpartiet vill att 95 procent av patienterna ska få vård i tid i Dalarna. Dessutom behöver andelen av befolkningen med en fast läkarkontakt dubbleras. Därför behövs fler privata vårdcentraler.

Olika former av psykisk ohälsa är i dag det vanligaste hälsoproblemet i Sverige och Dalarna. Omkring 90 procent av alla sjukskrivningar, till följd av psykiatrisk diagnos, beror på stressrelaterade symptom. Framför allt drabbas kvinnor och unga. Centerpartiet satsar 1,2 miljarder över tre år till ny vårdform inom ramen för öppenvårdpsykiatrin. Inom den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp vid lättare psykisk ohälsa. Detta behövs i Dalarna.
– Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna, säger Lena Reyier, oppositionsråd för Centerpartiet Landstinget Dalarna.

Fakta Centerpartiet Dalarna stämma

Förutom valplattformen behandlades fem inkomna motioner och en ny styrelse
valdes:
Peter Helander, ordförande (omval), Mora
Sofia Jarl, 1:a vice ordförande (omval), Gagnef
Karin Örjes, 2:a vice ordförande (omval), Borlänge
Per-Anders Westhed, ledamot och ansvarig för Centerpartiets seniornätverk i Dalarna (omval), Falun
Anna-Maja Roos, ledamot (omval), Rättvik
Joakim Storck, ledamot (omval), Falun
Anna Hed, ledamot (omval), Mora
Anders Hansson, ledamot (omval), Falun
Sara Persson, ledamot (nyval), Avesta
Camilla Andersson Sparring, ersättare (omval), Falun
Mauritz Bropetters, ersättare (nyval), Ludvika
Karin Byström, ersättare (omval), Leksand
Hans Johansson, ersättare (nyval), Säter
Ledamot från CUF: Abubakar Shakeel (nyval), Falun
Ledamot från Centerkvinnorna: Joanna Stridh (nyval), Rättvik

Fakta om nya ledamöter i styrelsen
√ Sara Persson, 28 år, från Avesta, bland annat ersättare i landstingsfullmäktige.
√ Abubakar Shakeel, nyligen vald till ny ordförande för CUF i Dalarna. Abubakar är 18 år, från Falun.
√ Joanna Strid från Rättvik, valdses även till ny distriktsordförande för Centerkvinnorna.
√ Mauritz Bropetters från Ludvika valdes som ny ersättare. Jan Karlsson, som
tidigare varit ledamot i styrelsen, hade avsagt sig omval.
√ Hans Johansson från St Skedvi valdes som ny ersättare. Hans är bland annat vice ordförande i kommunstyrelsen i Säters kommun.

 Stämman på Domnarvsgården i Borlänge samlade drygt 100
personer varav 92 ombud.