Centerpartiet har stor del i landstingets positiva resultat för 2017

- Det tar tid att vända en oceanångare. Efter att ha haft minusresultat i stort sett över 20 år har de senaste årens krafttag gett förändring. För Dalarnas befolkning är det avgörande att landstingsskutan inte bara börjat vända utan är i svängen åt rätt håll, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.


Landstingsfullmäktige 23 april - Anförande årsbokslut 2017, Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna

"Ordförande, presidiet, ledamöter och åhörare

Förra året när vi diskuterade årsbokslutet sa jag att 2016 var det året som ocenångaren Landstinget började vända, jag får väl fortsätta och säga att ocenångaren är mitt i svängen nu.

Det goda resultatet som 2017 gett, som är historiskt i modern tid, är bra och framför allt viktigt att hålla i Framåt!!

Framtiden kan ju både vara bekymmersam och se ljusare ut.
Om jag tar de stora utmaningarna först så är det förstås ekonomi och bemanning.
Vi har sett skl´s ekonomi prognoser för kommande år och de är tuffa, skatteunderlaget från arbetade timmar minskar, investeringar ökar och det kalkylmässiga andelen för Dalarna beräknas uppgå till - 500 miljoner kronor.
Under några år har vi varit i en högkonjunktur som gett bra förutsättningar med högre skatteintäkter mm nu sker en utplaning och vi är troligen på väg in i en lågkonjunktur.
Det goda resultat vi har nu efter 2017 måste hållas i för att det långsiktigt ska kunna ges en vård med bra kvalitet och som är patientsäker även när skatteunderlaget krymper.
Sedan 2015 och alla beslut i struktur och försändringsplanen tycker jag vi kan se, att medvetenheten i koncernen landstinget ökat om gemensamma åtgärder och förändrade arbetssätt

Men jag säger men för det är inte klart än, det finns mer att göra.
Det vi inte kommit fram i är systematiskt prioriteringsarbete, alla divisioner tar mer eller mindre upp det som en framtidsfråga i verksamhetsberättelsen. Jag tror vi behöver lägga mer tid på det, ge mer utrymme för ledare att hinna göra analyser om vad som ska prioriteras, och vilka ändrade arbetssätt som skulle ge bästa effekt.

Den andra utmaningen som är tuff är bemanningen. Nästan varje dag i media kan du läsa från län runt om i hela Sverige om personalbrist, om stängda vårdplatser, om långa köer och om personal som bevittnar om dålig arbetsmiljö.
Varför är det så när vi aldrig haft så många utbildade sjuksköterskor och läkare i Sverige tidigare? Vi kan hoppas på projektet oberoende av hyrpersonal som drivs från SKL, Sverigets kommuner och landsting, tillsammans med alla län, på fler utbildningar från nationell nivå, mer statliga bidrag osv.
Men nu säger jag men igen…jag tror inte det är avgörande med allt som kommer ”uppifrån” vi måste göra grundjobbet själva hos oss i Dalarna.
Det handlar till exempel om arbetsmiljö, med arbetstidsmodeller som ger mer tid för återhämtning, fler möjligheter till vidareutbildning med bibehållen lön, möjlighet till karriär i landstinget och våra ledare/chefer måste ha ett personligt stöd att tillgå…
Och viktigast av allt, när personal känner delaktighet och trivsel så fungerar det mesta oavsett verksamhet. Det kan inte vi politiker bestämma om, utan det är allas ansvar att bidra till, men vi kan bidra med förutsättningar till en bra arbetsmiljö!

2017 startades flera olika personalinsatser, utbildningssatsningar, Vårdnära service, lönesatsningar, höjt friskvårdsbidrag med mera. Vår personal gör ett fantastiskt jobb varje dag, men fokus på personalfrågorna måste öka och prioriteras.

Om jag går över på den som jag tror lite ljusare sidan så handlar det om den Nära vården.
2017 är det året då den nära vården fick genomslag på nationell nivå och i Dalarna.
Anna Nergården som har uppdraget att göra utredningen Effektiv vård till verklighet har jobbat i ett år nu. Hon skriver så här på sin blogg efter ett år då hon mött massor av människor som är berörda på olika sätt av hälso- och sjukvården.
”Det engagemang och viljan att bidra konstruktivt som vi mött är överväldigande och har överträffat alla förväntningar.
Vad har vi gjort så här långt? Har vi tillfört något egentligen? Kanske det allra viktigaste, är att vi har bidragit till att göra den nära vården och primärvården till den stora snackisen i svensk hälso- och sjukvård. Vi har med envetet nötande i möten och med vår målbild och färdplan som grund fått många att prata i samma termer och förhoppningsvis därmed ökat förståelsen för att ett modernt sjukvårdssystem bygger på den befolkningsnära vardagsvården. Den som finns där och när man behöver den. Vi har många gånger lyft arbetsmiljöfrågan för vårdens, och inte minst primärvårdens, medarbetare. Att i det framtida bygget av hälso- och sjukvård måste förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö vara en av grundbultarna. Utan medarbetare ingen sjukvård – så enkelt är det.” slut från bloggen.

Centerpartiet har i alla år sagt att en utbyggd och väl fungerande primärvård är nyckeln till ett kostnadseffektivt hälso- och sjukvårdssystem. Nu hoppas vi att snackisen primärvården inte bara blir en snackis utan att den nära vården blir framtiden!

Vi ser det redan idag i Dalarna tycker jag med satsningarna som påbörjades under 2017 med den nya nära vården, appen Min vård, närsjukvårdsteam, mer användande av teknik i vårdmöten för att slippa resa med mera.

Centerpartiet har också lyft vikten av styrning och ledning många gånger. Under 2017 har nya ledningssystemet sjösatts och vi kan se det i årsredovisningen och verksamhetsberättelsen att det hänt mycket under året. Intern kontroll är viktig för att säkra en stabil och tillförlitlig verksamhet. Men igen ett men, detta bygger på att verksamheterna följer handlingsplanerna och gör uppföljningsaktiviteter på det som behövs.

Det tar tid att vända en oceanångare. Efter att ha haft minusresultat i stort sett över 20 år har de senaste årens krafttag gett förändring. För Dalarnas befolkning är det avgörande att landstingsskutan inte bara börjat vända utan är i svängen åt rätt håll.

Centerpartiet är beredda att fortsätta arbetet för en långsiktigt hållbar ekonomi och en säker hälso- och sjukvård i framtiden.
Bifall till ärende 9"

Det talande ordet gäller