Från ord till handling

Centerpartiets engagemang för den nära vården visar nu på resultat och det första mobila vårdteamet startar idag sin verksamhet i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

På initiativ från Centerpartiet avsattes 5 miljoner kronor extra till den nära vården i Landstingets budget för 2018 för att bland annat införa mobila vårdteam.

Centerpartiet i både Ludvika och Smedjebackens kommuner har motionerat om att samverka med Landstinget vid införandet av mobila vårdteam.

Ett mobilt vårdteam vänder sig till människor med omfattande behov av vård och omsorg. Målgruppen är människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

I Skaraborg har försöket visat på goda resultat och de inför nu team i hela området. De mobila vårdteamen skapar en ökad känsla av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och minskar undvikbar slutenvård. Modellen bygger på mobilitet, närhet och kontinuitet.

Centerpartiet har hela tiden varit tydlig med att den nära vården, primärvården måste fungera. Det är nyckeln till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Därför har Centerpartiet fokus på att utveckla vårdcentralerna och närsjukvården. Redan 2015 fick Centerpartiet igenom en satsning på vårdcentralerna med 10 miljoner kronor per år.

I media
Dalarnas Tidningar: Ludvika och Smedjebacken först i Dalarna - mobilt vårdteam kommer hem till patienten