Hur får vi resurser till vår välfärd

Varje företag bygger på att minst en individ av kött och blod haft en idé som hon eller han ensam, eller tillsammans med andra, utvecklat i ett företag. Det är dessa personer vi har att tacka för att vi har resurser till vår välfärd, skriver Per-Anders Westhed (C), riksdagskandidat.


Efter att ha ägnat en mycket stor del av mitt arbetsliv åt småföretagande, anställd i organisationen Företagarna mer än ett kvartssekel och egen företagare under ett antal år känner jag att jag vill förmedla något av vad jag lärt mig.

Ett rättesnöre för mig har varit att det finns ett tydligt ömsesidigt beroende mellan privat och offentlig verksamhet. Talet om närande och tärande har jag aldrig köpt. Det är att förenkla tillvaron alldeles för mycket.

Det offentliga är beroende av varor och tjänster från det privata näringslivet som i sin tur är beroende av beställningar från det offentliga.

En annan lärdom är att det inte automatiskt blir sämre för en del om det går bättre för andra. Ofta är det tvärtom. En framgångsrik företagare skapar jobb och ser till att fler får det bättre.

Den tredje lärdomen är att man inte kan administrera och planera fram utveckling. Utveckling skapas av människor av kött och blod som gör saker.

I samhällsdebatten i allmänhet och i den politiska debatten i synnerhet diskuteras ivrigt hur man ska anpassa och fördela resurser till olika områden som vård, skola, omsorg, infrastruktur osv. Alltför sällan diskuteras hur dessa resurser skapas.

Anledningen till detta är enligt min mening en utbredd okunskap om sambandet mellan företagande, utveckling och välfärd. Det finns stora krav på att ”samhället” (kommun, landsting, stat) ska leverera det man efterfrågar utan minsta tanke på hur resurserna för det man vill ha skapas.

Den grundläggande förutsättningen för vår välfärd är att det finns företag, med företagare och medarbetare, som är innovativa, duktiga, lönsamma och som kan förse både konsumenter, offentlig sektor och andra företag med de varor och tjänster som efterfrågas. Tack och lov finns det många sådana! Många är små med ibland få och inga anställda.

Företag är inget abstrakt som bara finns. Varje företag bygger på att minst en individ av kött och blod haft en idé som hon eller han själva eller tillsammans med andra utvecklat i ett företag. Det är dessa personer vi har att tacka för att vi har resurser till vår välfärd.

Passar bra här med ett känt citat av Winston Churchill:
”Några anser att den fria företagsamheten är en tiger som bör skjutas. Andra tycker att den är en ko till för att mjölkas. I själva verket är den hästen som drar hela lasset!”

Per-Anders Westhed, Riksdagskandidat (C)

I media
Dalarnas Tidningar - Debatt: Företagande är en förutsättning för välfärden – resurser måste skapas innan de kan fördelas