Så kan framtidens seniorer påverka Dalarna

Möt riksdagsledamot Solweig Zander (C) – en av riksdagens mest kunniga ledamöter inom pensioner och socialförsäkringar. Hon säger:

”Pensionärer och äldre är en tillgång vi inte kan vara utan. Många, framförallt yngre, känner oro inför framtiden. Det tänker vi i Centerpartiet ändra på genom att ta tillvara de äldre som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Dalarna och Sverige.”

Frågestund för allmänheten
Måndag den 13 augusti, kl 12.15, Geislerska parken, Falun

Öppet möte om framtidens pensioner
Måndag den 13 augusti, kl 19, Tingsusets företagarcentrum, Stationsgatan 33, Borlänge