Träbyggandet i en ny tid

Välkommen till öppet seminarium om träbyggandet i en ny tid.

I Dalarna lever vi i ett skogslän med starka förädlingstraditioner. I träet finns ett material som är förnybart och bidrar till att uppnå våra mål inom miljö- och klimatområdet. Men då krävs nytänkade och satsningar på flera områden i samhällsbyggandet.

Om detta handlar Centerpartiets öppna seminarium – om skogens och träbyggandets möjligheter. Välkommen till en kväll för inspiration, kunskap och spännande resonemang.

Medverkande:
Jessica Becker, koordinator för Svenska trästadsrådet
Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna
Karin Perers, ordförande för Mellanskog
Anna-Lena Gull, projektledare för Setras satsning i Långshyttan
Peter Helander, C-riksdagsledamot med särskilt intresse för skogsfrågor

Dag: Onsdag 22 augusti
Plats: Gammelgården i Ludvika
Tid: Klockan 18:30-21

Ingen föranmälan behövs