Möt Linda Zetterström, nyvald ledamot i landstingsfullmäktige

"Jag brinner också för hälsofrämjande insatser där vi ser till att fortsätta vara friska så länge som möjligt."

Jag har jobbat länge med samhällsfrågor, först som tjänsteman inom den sociala sektorn i Borlänge kommun och sedan som organisationsutvecklare åt Centerpartiet. Min drivkraft är att utveckla människor och organisationer så att vi kan möta de utmaningar vi ställs inför på bästa sätt.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för - och varför?
Jag vill att vården ska finnas nära, där vårdcentraler, mobila team, digitala hälsorum och andra verksamheter som gör att människor inte behöver slutenvård utvecklas i snabbare takt. Jag brinner också för hälsofrämjande insatser där vi ser till att fortsätta vara friska så länge som möjligt.

Varför började du engagera dig politiskt och varför Centerpartiet?
Med min bakgrund i den kommunala sociala sektorn kändes det naturligt att ta mitt engagemang ytterligare ett steg, in på den politiska arenan. Centerpartiet är ett självklart val när man vill ge människor inflytande och bestämmanderätt över sitt eget liv, samtidigt som vi värnar om de som behöver samhällets stöd i olika skeden i livet. Synen på arbete och företagande och att ge kvinnor samma möjligheter som män att driva företag inom offentlig verksamhet är också en drivkraft för mitt engagemang.

Vad ser du fram emot med att vara landstingsfullmäktigeledamot den här mandatperioden?
Att efter 92 år bryta den socialdemokratiska majoriteten och genomföra centerpolitik känns stort och viktigt. Jag hoppas kunna bidra till att utöka samarbetet mellan den nya regionen och kommunerna där jag tror att vi kan göra samordningsvinster.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som ledamot i landstingsfullmäktige?
Jag har jobbat åt Centerpartiet i drygt sex år och fått möjlighet att ta del av många framgångsrika centerpartisters politiska framgångar. Det ska jag ta med mig in i mitt nya uppdrag. Min bakgrund från kommunens sociala sektor kommer jag också att kunna ha nytta av i arbetet framöver.

En person - levande eller historisk - som du inspireras av?
Annie Lööf är en solklar förebild politisk. Jag hoppas på att kunna vara lika modig, tydlig och självklar som hon är.