Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Karriärtjänster och betald vidareutbildning för sjuksköterskor. en möjlighet för region dalarna

Karriärtjänster och betald vidareutbildning för sjuksköterskor. en möjlighet för region dalarna

Centerpartiet har drivit igenom en satsning på 100 miljoner kronor årligen på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor i budgeten, tillsammans med regeringen och Liberalerna. 100 miljoner per år skjuts dessutom till för att ytterligare stärka möjligheterna till betald vidareutbildning för sjuksköterskor.

 - Detta är en viktig signal för att utveckla och förbättra svensk sjukvård. En lång utbildning ska också märkas i lönekuvertet.  Att öka möjligheterna till karriär för sjuksköterskorna kommer innebära att fler bli kvar i yrket, samt att fler också söker sig till dit. Det behövs fler händer i vården. Det är bra för Region Dalarna, säger Sofia Jarl (C), regionråd och Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden