Avsiktsförklaring signerad för fortsatt utveckling av Dalarnas kultur

Den 2 december togs ett viktigt steg för kulturen i Dalarna. Falu kommun, Musik i Dalarna och Region Dalarna undertecknade då en avsiktsförklaring som uttrycker den gemensamma viljan att gå vidare med en tillbyggnad och ombyggnation av Kristinehallen i Falun.

På bilden ser vi hur det såg ut "behind the scenes" när avsiktsförklaringen, under relativt högtidliga former, undertecknades av Joakim Storck (C), regionråd Ulf Berg (M) och Musik i Dalarnas ordförande Håkan Frank.

- Detta är ett viktigt steg för att Länsmusiken ska fortsätta att utvecklas positivt och bidra med ett rikt kulturliv. Inte bara för Falun - utan för hela Dalarna, säger kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun, Joakim Storck (C).