Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / God jul önskar vi er alla!

God jul önskar vi er alla!

Så går 2019 mot sitt slut och vi vill passa på att tacka för ett första år där Centerpartiet haft förtroendet att få vara med och styra i 12 kommuner av Dalarnas 15. Vi har också börjat se fina resultat av faktumet att Region Dalarna för första gången på 92 år fått stort Centerinflytande, inte minst på hälso- och sjukvårdsområdet där flera satsningar redan gjorts och flera kommer att följa under kommande år.

För att nämna lite av vad som är på gång; Hälsosamtal för femtioåringar kommer att införas under 2020 års första del, implementeringen av En God och Nära Vård fortsätter och målet är att alla Dalakommuner ska erbjuda en sådan möjlighet innan mandatperioden är slut.

Den nationella satsningen på att korta köerna till BUP kommer förstås även Dalarnas unga till del och i kombination med den rekrytering av ett flertal psykologer som Region Dalarna lyckats med under året, finns det gott hopp om att vi ska nå ända fram till att nå vårdgarantin redan under 2020.

På nationell nivå har vi ett stort inflytande på regeringens politik. Ett stort antal reformer med stark centerprägel är nu på väg. Vi har bland annat fått igenom en justering av kostnadsutjämningen vilket varit positivt för de flesta kommuner och definitivt för Region Dalarna.

Kommunerna har tillförts 5 miljarder mer från statsbudgeten och det ska nu öka med 5 miljarder varje år. Centerpartiet kommer att kräva att det tillskottet ska bli mycket större eftersom vi vet att många kommuner kämpar med att få budgeten att gå ihop.

Vi hoppas nu att just Du får en möjlighet till vila och återhämtning – om inte under julen, så under helgerna som följer.

Från oss till Er – en riktigt God Jul och ett Framåt Nytt År!

 

// Peter Helander och Sofia Jarl