Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Framåt - för ljusare tider på landsbygden

Framåt - för ljusare tider på landsbygden

Även om våren snart hägrar i fjärran är Dalarna inbäddat i vintermörker. Ingenstans är det mörkare än på landsbygden. Ju glesare det är mellan husen i byarna desto glesare är också belysningen. Det kan te sig som ett självklart förhållande, men är det så självklart ur ett rättviseperspektiv? Lägger man till skötsel och finansiering av vägarna är frågan verkligen befogad.

Fundera på hur vanligt det är att det är becksvart i ett villaområde, på busshållplatsen i och omkring våra städer. Det är såklart inte särskilt vanligt och det skulle för den delen inte vara särskilt bra heller. Trygghet och säkerhet, inte minst trafiksäkerhet, skulle snabbt försämras utan belysning. På landsbygden känns det däremot mer självklart och accepterat att det till stor del är svart under den kalla årstiden. Men kan vi ordna belysning på viktiga platser för att skapa trygghet och trafiksäkerhet även på landsbygden?

Kring julen glimtar ljuset tillfälligt men riktigt fint blir det ofta först efter helgerna när snön lägger sig. Tyvärr blir det dyrare för skattebetalarna ju mer snö det kommer. Samma sak gäller för vägföreningarna och dess medlemmar, skattebetalare, som tvingas betala två gånger. ”De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet” står det att läsa på trafikverkets hemsida. ”Därför bidrar trafikverket också till drift och underhåll”. Kommunala gator plogas med skattemedel medan byvägen bekostas av föreningar och enskilda. Trafikverket bidrar och kommunen bidrar. Skatten betalas solidariskt men fördelas belysning och snöröjning solidariskt?

Med bristande belysning och trafiksäkerhet, sämre skötta vägar som leder till olyckor och ökat slitage på bilar blir solidaritet inom skattekollektivet en klen tröst. Det är självklart inte försvarbart att hålla samma belysning på alla vägar oavsett befolkningstäthet, och huvudmannaskapet ska ha betydelse för vem som betalar snöröjning och förstärkningsarbeten. Samtidigt kan inte de enskilda vägarnas betydelse överskattas. De utgör den största delen av vårt vägnät. I jämförelse med övrigt vägnät får stat och kommun väldigt mycket för bidragsmedlen. Men för landsbygdsbon är det lätt att fråga sig: Vad får jag för pengarna?

I Säter tas nu fram en ny policy för de kommunala bidragen till enskilda vägar respektive en policy för kommunens belysningsanläggning.

Jag tror att det behövs ett rättvist kommunalt stöd till enskilda vägar och en belysning som skapar bättre trafiksäkerhet.

Hans Johansson, kommunalråd, Säter

Läs hela Hans ledare i Dalabygden genom att klicka här.