Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Skolinspektionen - en risk för kulturskolan?

Skolinspektionen - en risk för kulturskolan?

Skolinspektionen fyller en viktig funktion som kontrollmyndighet. Ibland undrar jag dock vad Skolinspektionen håller på med och om inte paragrafrytteriet går lite väl långt. Man får inte bli så fyrkantig i sitt uttolkande av skollagen att resultatet snarare blir kontraproduktivt än till gagn för eleverna.

Ett tydligt exempel på där Skolinspektionen blivit väl byråkratiskt fundamentalistisk i sin uttolkning av skollagen är då den efter en inspektion i Gislaveds kommun förbjöd eleverna att gå ifrån de ordinarie lektionerna under 20 minuter för att i stället delta i den kommunala musikskolans instrumentundervisning. Med ett vitesföreläggande om 500 000 kronor förhindras numera rektorerna att ge eleverna tillstånd för detta. I stället måste musikundervisningen förläggas utanför den ordinarie lektionstiden.

Det kan låta både rätt, logiskt och rimligt att man ska gå i skolan för att lära sig det som läroplanen stipulerar och vill man lära sig att spela gitarr, piano, saxofon eller trummor så får man göra det på fritiden. Det är bara det att när skolan är slut så går skolbussen hem. Så antingen missar man då den eller så får man försöka att ta sig tillbaka till skolan i efterhand. Och bor man då inte i närheten av skolan så är det inte så lätt. Risken är då påfallande att många inte får möjlighet att lära sig att spela instrument, eller att utveckla sina redan vunna färdigheter.

Är det en utveckling som är rimlig för att rektorerna inte ska ha möjlighet att bevilja eleverna ledigt 20 minuter i veckan för utbildning i sång och musik? Jag tycker inte det. Under förutsättning att det organiseras så att eleverna inte halkar efter i andra ämnen.

I Gagnefs kommun har vi tillämpat möjligheten för elever att kunna ta del av kulturskolans musikundervisning under den ordinarie skoltiden sedan 50-talet. Resultatet är synnerligen gott och det finns ingenting som tyder på att den ordinarie undervisningen har blivit lidande. Studerar vi forskningen så påvisar den tvärtom en positiv effekt även för övriga ämnen.När Kulturskolerådet skickade ut en enkät till landets kommuner svarade drygt hälften att eleverna får ledigt från ordinarie undervisning för att delta i kulturskolans lektioner.Så borde det också kunna fortsätta att fungera.

Den svenska musikexporten drar in mer än två miljarder kronor varje år och har stor betydelse för bilden av Sverige. Totalt omsätter musikbranschen mer än tio miljarder kronor. För den här positiva utvecklingen har den kommunala kultur- och musikskolan spelat en väldigt stor och viktig roll.Det här kan inte tillåtas att raseras. Därför måste regering och riksdag ingripa med förändrad lagstiftning om inte Skolinspektionen avbryter sin fundamentalistiska fyrkantighet.

Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun

Läs hela Fredriks ledare i Dalabygden genom att klicka här.